• SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
  • + 48 608 612 680
  • solarmontaz@wp.pl

Czym się różnią kolektory słoneczne od paneli fotowoltaicznych?

To pytanie coraz częściej pojawia się
w rozmowach z Osobami zainteresowanymi efektywnym wykorzystaniem energii odnawialnej i, co za tym idzie, długofalowymi oszczędnościami.
Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne
to dwa zupełnie różne rodzaje urządzeń.

Panele fotowoltaiczne

Najprościej mówiąc panele (moduły) fotowoltaiczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną czyli do wytwarzania prądu. Tak uzyskany prąd może znaleźć różne zastosowania – bez potrzeby użycia dodatkowych źródeł prądu może stanowić podstawę zasilania wszelkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych w domu, może również w szczególnych przypadkach służyć do podgrzewania wody.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne natomiast zamieniają padające promienie słoneczne na ciepło (energię cieplną), które trafia do naszej instalacji i najczęściej przeznaczane jest do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej, ale również rzadziej do ogrzewania budynków np. w okresach przejściowych.